Izolacja podłogi w części mieszkalnej (od zewnątrz) Miejscowość Hutki